Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

95626 19526 82321 95626 19526
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 197 473 131 041 66 432
Не в брак (не в съжителство) 95 626 63 169 32 457
В брак 82 321 57 012 25 309
В съжителство без брак 19 526 10 860 8 666
Под 15 Общо 34 008 21 709 12 299
Не в брак (не в съжителство) 33 953 21 686 12 267
В брак - - -
В съжителство без брак 55 23 32
15-19 Общо 11 611 7 666 3 945
Не в брак (не в съжителство) 10 171 7 007 3 164
В брак 89 58 31
В съжителство без брак 1 351 601 750
20-24 Общо 11 983 7 951 4 032
Не в брак (не в съжителство) 7 859 5 753 2 106
В брак 911 629 282
В съжителство без брак 3 213 1 569 1 644
25-29 Общо 12 525 8 541 3 984
Не в брак (не в съжителство) 5 570 4 139 1 431
В брак 3 043 2 216 827
В съжителство без брак 3 912 2 186 1 726
30-34 Общо 13 299 9 485 3 814
Не в брак (не в съжителство) 3 882 2 835 1 047
В брак 5 699 4 406 1 293
В съжителство без брак 3 718 2 244 1 474
35-39 Общо 13 419 9 752 3 667
Не в брак (не в съжителство) 3 025 2 233 792
В брак 7 705 5 922 1 783
В съжителство без брак 2 689 1 597 1 092
40-44 Общо 12 655 9 159 3 496
Не в брак (не в съжителство) 2 487 1 755 732
В брак 8 687 6 507 2 180
В съжителство без брак 1 481 897 584
45-49 Общо 13 388 9 496 3 892
Не в брак (не в съжителство) 2 655 1 837 818
В брак 9 734 7 092 2 642
В съжителство без брак 999 567 432
50-54 Общо 13 575 9 535 4 040
Не в брак (не в съжителство) 2 896 1 930 966
В брак 9 934 7 167 2 767
В съжителство без брак 745 438 307
55-59 Общо 13 934 9 535 4 399
Не в брак (не в съжителство) 3 306 2 187 1 119
В брак 10 106 7 044 3 062
В съжителство без брак 522 304 218
60-64 Общо 13 784 8 956 4 828
Не в брак (не в съжителство) 3 878 2 485 1 393
В брак 9 526 6 271 3 255
В съжителство без брак 380 200 180
65-69 Общо 10 019 6 074 3 945
Не в брак (не в съжителство) 3 376 2 077 1 299
В брак 6 422 3 888 2 534
В съжителство без брак 221 109 112
70-74 Общо 8 964 5 180 3 784
Не в брак (не в съжителство) 3 805 2 274 1 531
В брак 5 028 2 835 2 193
В съжителство без брак 131 71 60
75-79 Общо 7 545 4 279 3 266
Не в брак (не в съжителство) 3 893 2 283 1 610
В брак 3 574 1 961 1 613
В съжителство без брак 78 35 43
80-84 Общо 4 478 2 476 2 002
Не в брак (не в съжителство) 2 956 1 648 1 308
В брак 1 498 812 686
В съжителство без брак 24 16 8
85+ Общо 2 286 1 247 1 039
Не в брак (не в съжителство) 1 914 1 040 874
В брак 365 204 161
В съжителство без брак 7 3 4