Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

52549 9536 59667 52549 9536 59667
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 121 752 66 800 54 952
Не в брак (не в съжителство) 52 549 30 019 22 530
В брак 59 667 30 959 28 708
В съжителство без брак 9 536 5 822 3 714
Под 15 Общо 14 304 8 618 5 686
Не в брак (не в съжителство) 14 302 8 617 5 685
В брак - - -
В съжителство без брак 2 1 1
15-19 Общо 5 992 3 523 2 469
Не в брак (не в съжителство) 5 860 3 463 2 397
В брак 25 9 16
В съжителство без брак 107 51 56
20-24 Общо 7 066 4 049 3 017
Не в брак (не в съжителство) 5 606 3 318 2 288
В брак 509 226 283
В съжителство без брак 951 505 446
25-29 Общо 7 820 4 724 3 096
Не в брак (не в съжителство) 3 978 2 542 1 436
В брак 1 709 924 785
В съжителство без брак 2 133 1 258 875
30-34 Общо 8 265 4 976 3 289
Не в брак (не в съжителство) 2 415 1 526 889
В брак 3 422 1 982 1 440
В съжителство без брак 2 428 1 468 960
35-39 Общо 8 116 4 929 3 187
Не в брак (не в съжителство) 1 721 1 054 667
В брак 4 723 2 806 1 917
В съжителство без брак 1 672 1 069 603
40-44 Общо 8 911 5 074 3 837
Не в брак (не в съжителство) 1 628 964 664
В брак 6 378 3 552 2 826
В съжителство без брак 905 558 347
45-49 Общо 9 792 5 472 4 320
Не в брак (не в съжителство) 1 557 950 607
В брак 7 745 4 195 3 550
В съжителство без брак 490 327 163
50-54 Общо 10 932 6 008 4 924
Не в брак (не в съжителство) 1 745 1 028 717
В брак 8 819 4 718 4 101
В съжителство без брак 368 262 106
55-59 Общо 10 130 5 372 4 758
Не в брак (не в съжителство) 1 916 1 077 839
В брак 7 996 4 148 3 848
В съжителство без брак 218 147 71
60-64 Общо 9 110 4 806 4 304
Не в брак (не в съжителство) 2 110 1 157 953
В брак 6 884 3 559 3 325
В съжителство без брак 116 90 26
65-69 Общо 6 691 3 130 3 561
Не в брак (не в съжителство) 1 960 987 973
В брак 4 676 2 105 2 571
В съжителство без брак 55 38 17
70-74 Общо 5 898 2 514 3 384
Не в брак (не в съжителство) 2 321 1 040 1 281
В брак 3 522 1 446 2 076
В съжителство без брак 55 28 27
75-79 Общо 4 420 1 776 2 644
Не в брак (не в съжителство) 2 325 942 1 383
В брак 2 066 819 1 247
В съжителство без брак 29 15 14
80-84 Общо 2 727 1 144 1 583
Не в брак (не в съжителство) 1 815 789 1 026
В брак 906 351 555
В съжителство без брак 6 4 2
85+ Общо 1 578 685 893
Не в брак (не в съжителство) 1 290 565 725
В брак 287 119 168
В съжителство без брак 1 1 -