Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

688248 106880 496463 688248 106880 496463
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 1 291 591 1 231 348 60 243
Не в брак (не в съжителство) 688 248 659 136 29 112
В брак 496 463 470 024 26 439
В съжителство без брак 106 880 102 188 4 692
Под 15 Общо 159 240 151 215 8 025
Не в брак (не в съжителство) 159 224 151 199 8 025
В брак - - -
В съжителство без брак 16 16 -
15-19 Общо 61 170 58 339 2 831
Не в брак (не в съжителство) 60 217 57 450 2 767
В брак 124 117 7
В съжителство без брак 829 772 57
20-24 Общо 118 844 115 226 3 618
Не в брак (не в съжителство) 106 164 103 207 2 957
В брак 4 295 4 005 290
В съжителство без брак 8 385 8 014 371
25-29 Общо 106 900 102 983 3 917
Не в брак (не в съжителство) 63 915 61 850 2 065
В брак 21 367 20 254 1 113
В съжителство без брак 21 618 20 879 739
30-34 Общо 115 511 110 820 4 691
Не в брак (не в съжителство) 44 829 43 331 1 498
В брак 46 393 44 201 2 192
В съжителство без брак 24 289 23 288 1 001
35-39 Общо 109 012 103 983 5 029
Не в брак (не в съжителство) 33 373 32 102 1 271
В брак 56 348 53 463 2 885
В съжителство без брак 19 291 18 418 873
40-44 Общо 89 729 85 219 4 510
Не в брак (не в съжителство) 24 642 23 622 1 020
В брак 53 755 50 867 2 888
В съжителство без брак 11 332 10 730 602
45-49 Общо 77 492 73 431 4 061
Не в брак (не в съжителство) 20 491 19 635 856
В брак 50 102 47 241 2 861
В съжителство без брак 6 899 6 555 344
50-54 Общо 81 043 76 790 4 253
Не в брак (не в съжителство) 22 169 21 139 1 030
В брак 53 642 50 693 2 949
В съжителство без брак 5 232 4 958 274
55-59 Общо 85 868 81 608 4 260
Не в брак (не в съжителство) 25 323 24 163 1 160
В брак 56 633 53 713 2 920
В съжителство без брак 3 912 3 732 180
60-64 Общо 85 154 80 743 4 411
Не в брак (не в съжителство) 27 231 25 949 1 282
В брак 55 291 52 310 2 981
В съжителство без брак 2 632 2 484 148
65-69 Общо 60 561 57 381 3 180
Не в брак (не в съжителство) 21 994 20 892 1 102
В брак 37 334 35 318 2 016
В съжителство без брак 1 233 1 171 62
70-74 Общо 47 295 44 535 2 760
Не в брак (не в съжителство) 20 377 19 213 1 164
В брак 26 278 24 707 1 571
В съжителство без брак 640 615 25
75-79 Общо 42 054 39 659 2 395
Не в брак (не в съжителство) 22 376 21 072 1 304
В брак 19 347 18 269 1 078
В съжителство без брак 331 318 13
80-84 Общо 31 374 29 858 1 516
Не в брак (не в съжителство) 20 152 19 163 989
В брак 11 054 10 529 525
В съжителство без брак 168 166 2
85+ Общо 20 344 19 558 786
Не в брак (не в съжителство) 15 771 15 149 622
В брак 4 500 4 337 163
В съжителство без брак 73 72 1