Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

158214 28200 146851 158214 28200
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 333 265 235 027 98 238
Не в брак (не в съжителство) 158 214 111 556 46 658
В брак 146 851 105 823 41 028
В съжителство без брак 28 200 17 648 10 552
Под 15 Общо 45 286 31 790 13 496
Не в брак (не в съжителство) 45 224 31 767 13 457
В брак - - -
В съжителство без брак 62 23 39
15-19 Общо 16 566 11 841 4 725
Не в брак (не в съжителство) 15 347 11 304 4 043
В брак 76 47 29
В съжителство без брак 1 143 490 653
20-24 Общо 18 905 13 950 4 955
Не в брак (не в съжителство) 14 046 11 087 2 959
В брак 1 261 923 338
В съжителство без брак 3 598 1 940 1 658
25-29 Общо 20 878 15 935 4 943
Не в брак (не в съжителство) 10 638 8 673 1 965
В брак 4 969 4 035 934
В съжителство без брак 5 271 3 227 2 044
30-34 Общо 23 391 18 212 5 179
Не в брак (не в съжителство) 7 710 6 147 1 563
В брак 10 065 8 420 1 645
В съжителство без брак 5 616 3 645 1 971
35-39 Общо 24 168 18 902 5 266
Не в брак (не в съжителство) 6 383 4 935 1 448
В брак 13 561 11 082 2 479
В съжителство без брак 4 224 2 885 1 339
40-44 Общо 22 873 17 616 5 257
Не в брак (не в съжителство) 5 200 3 915 1 285
В брак 15 000 11 843 3 157
В съжителство без брак 2 673 1 858 815
45-49 Общо 22 442 17 227 5 215
Не в брак (не в съжителство) 4 830 3 546 1 284
В брак 15 842 12 454 3 388
В съжителство без брак 1 770 1 227 543
50-54 Общо 23 729 17 854 5 875
Не в брак (не в съжителство) 5 225 3 809 1 416
В брак 17 126 13 132 3 994
В съжителство без брак 1 378 913 465
55-59 Общо 24 633 17 808 6 825
Не в брак (не в съжителство) 6 059 4 198 1 861
В брак 17 587 12 978 4 609
В съжителство без брак 987 632 355
60-64 Общо 25 489 17 045 8 444
Не в брак (не в съжителство) 6 939 4 521 2 418
В брак 17 825 12 102 5 723
В съжителство без брак 725 422 303
65-69 Общо 18 972 11 406 7 566
Не в брак (не в съжителство) 6 336 3 863 2 473
В брак 12 285 7 372 4 913
В съжителство без брак 351 171 180
70-74 Общо 16 906 9 481 7 425
Не в брак (не в съжителство) 6 774 3 938 2 836
В брак 9 914 5 426 4 488
В съжителство без брак 218 117 101
75-79 Общо 14 863 8 130 6 733
Не в брак (не в съжителство) 7 515 4 300 3 215
В брак 7 233 3 763 3 470
В съжителство без брак 115 67 48
80-84 Общо 9 283 5 217 4 066
Не в брак (не в съжителство) 6 053 3 457 2 596
В брак 3 172 1 734 1 438
В съжителство без брак 58 26 32
85+ Общо 4 881 2 613 2 268
Не в брак (не в съжителство) 3 935 2 096 1 839
В брак 935 512 423
В съжителство без брак 11 5 6