Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

57596 11880 51342 57596 11880
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 120 818 65 293 55 525
Не в брак (не в съжителство) 57 596 31 292 26 304
В брак 51 342 28 885 22 457
В съжителство без брак 11 880 5 116 6 764
Под 15 Общо 17 122 9 198 7 924
Не в брак (не в съжителство) 17 108 9 193 7 915
В брак - - -
В съжителство без брак 14 5 9
15-19 Общо 7 146 3 929 3 217
Не в брак (не в съжителство) 6 700 3 790 2 910
В брак 60 23 37
В съжителство без брак 386 116 270
20-24 Общо 6 842 3 648 3 194
Не в брак (не в съжителство) 4 951 2 892 2 059
В брак 675 342 333
В съжителство без брак 1 216 414 802
25-29 Общо 7 255 4 097 3 158
Не в брак (не в съжителство) 3 310 2 016 1 294
В брак 2 001 1 248 753
В съжителство без брак 1 944 833 1 111
30-34 Общо 7 975 4 681 3 294
Не в брак (не в съжителство) 2 475 1 486 989
В брак 3 262 2 216 1 046
В съжителство без брак 2 238 979 1 259
35-39 Общо 8 592 5 197 3 395
Не в брак (не в съжителство) 2 184 1 311 873
В брак 4 391 2 959 1 432
В съжителство без брак 2 017 927 1 090
40-44 Общо 8 620 5 276 3 344
Не в брак (не в съжителство) 1 842 1 108 734
В брак 5 445 3 523 1 922
В съжителство без брак 1 333 645 688
45-49 Общо 8 673 5 063 3 610
Не в брак (не в съжителство) 1 806 1 040 766
В брак 6 039 3 612 2 427
В съжителство без брак 828 411 417
50-54 Общо 8 507 4 750 3 757
Не в брак (не в съжителство) 1 886 1 051 835
В брак 5 989 3 410 2 579
В съжителство без брак 632 289 343
55-59 Общо 8 717 4 783 3 934
Не в брак (не в съжителство) 2 147 1 150 997
В брак 6 079 3 402 2 677
В съжителство без брак 491 231 260
60-64 Общо 8 981 4 628 4 353
Не в брак (не в съжителство) 2 448 1 275 1 173
В брак 6 173 3 212 2 961
В съжителство без брак 360 141 219
65-69 Общо 7 273 3 363 3 910
Не в брак (не в съжителство) 2 454 1 190 1 264
В брак 4 603 2 107 2 496
В съжителство без брак 216 66 150
70-74 Общо 5 838 2 565 3 273
Не в брак (не в съжителство) 2 454 1 130 1 324
В брак 3 276 1 400 1 876
В съжителство без брак 108 35 73
75-79 Общо 4 912 2 160 2 752
Не в брак (не в съжителство) 2 667 1 220 1 447
В брак 2 174 921 1 253
В съжителство без брак 71 19 52
80-84 Общо 2 765 1 259 1 506
Не в брак (не в съжителство) 1 868 864 1 004
В брак 875 390 485
В съжителство без брак 22 5 17
85+ Общо 1 600 696 904
Не в брак (не в съжителство) 1 296 576 720
В брак 300 120 180
В съжителство без брак 4 - 4