Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

232295 48034 194745 232295 48034
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 475 074 393 068 82 006
Не в брак (не в съжителство) 232 295 193 517 38 778
В брак 194 745 162 451 32 294
В съжителство без брак 48 034 37 100 10 934
Под 15 Общо 67 263 54 234 13 029
Не в брак (не в съжителство) 67 235 54 221 13 014
В брак - - -
В съжителство без брак 28 13 15
15-19 Общо 23 561 18 911 4 650
Не в брак (не в съжителство) 22 463 18 399 4 064
В брак 70 40 30
В съжителство без брак 1 028 472 556
20-24 Общо 34 011 29 283 4 728
Не в брак (не в съжителство) 27 020 24 261 2 759
В брак 1 597 1 261 336
В съжителство без брак 5 394 3 761 1 633
25-29 Общо 36 552 31 885 4 667
Не в брак (не в съжителство) 18 770 17 038 1 732
В брак 8 134 7 227 907
В съжителство без брак 9 648 7 620 2 028
30-34 Общо 39 509 34 642 4 867
Не в брак (не в съжителство) 12 983 11 665 1 318
В брак 16 466 14 917 1 549
В съжителство без брак 10 060 8 060 2 000
35-39 Общо 39 394 34 263 5 131
Не в брак (не в съжителство) 10 110 8 915 1 195
В брак 21 457 19 077 2 380
В съжителство без брак 7 827 6 271 1 556
40-44 Общо 33 442 28 550 4 892
Не в брак (не в съжителство) 7 531 6 482 1 049
В брак 21 212 18 262 2 950
В съжителство без брак 4 699 3 806 893
45-49 Общо 30 584 25 658 4 926
Не в брак (не в съжителство) 6 843 5 731 1 112
В брак 20 828 17 616 3 212
В съжителство без брак 2 913 2 311 602
50-54 Общо 30 661 25 551 5 110
Не в брак (не в съжителство) 7 089 5 876 1 213
В брак 21 358 17 954 3 404
В съжителство без брак 2 214 1 721 493
55-59 Общо 31 974 26 474 5 500
Не в брак (не в съжителство) 7 893 6 478 1 415
В брак 22 351 18 674 3 677
В съжителство без брак 1 730 1 322 408
60-64 Общо 31 972 25 718 6 254
Не в брак (не в съжителство) 8 842 7 158 1 684
В брак 21 923 17 687 4 236
В съжителство без брак 1 207 873 334
65-69 Общо 24 407 18 781 5 626
Не в брак (не в съжителство) 7 950 6 238 1 712
В брак 15 830 12 124 3 706
В съжителство без брак 627 419 208
70-74 Общо 19 282 14 624 4 658
Не в брак (не в съжителство) 7 932 6 188 1 744
В брак 11 002 8 204 2 798
В съжителство без брак 348 232 116
75-79 Общо 16 595 12 464 4 131
Не в брак (не в съжителство) 8 534 6 485 2 049
В брак 7 850 5 828 2 022
В съжителство без брак 211 151 60
80-84 Общо 10 372 7 897 2 475
Не в брак (не в съжителство) 6 727 5 107 1 620
В брак 3 564 2 736 828
В съжителство без брак 81 54 27
85+ Общо 5 495 4 133 1 362
Не в брак (не в съжителство) 4 373 3 275 1 098
В брак 1 103 844 259
В съжителство без брак 19 14 5