Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

48236 7722 45060 48236 7722 45060
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 101 018 63 907 37 111
Не в брак (не в съжителство) 48 236 29 922 18 314
В брак 45 060 29 049 16 011
В съжителство без брак 7 722 4 936 2 786
Под 15 Общо 12 005 8 845 3 160
Не в брак (не в съжителство) 11 996 8 837 3 159
В брак - - -
В съжителство без брак 9 8 1
15-19 Общо 4 773 3 556 1 217
Не в брак (не в съжителство) 4 456 3 350 1 106
В брак 56 45 11
В съжителство без брак 261 161 100
20-24 Общо 4 400 3 134 1 266
Не в брак (не в съжителство) 3 156 2 317 839
В брак 415 328 87
В съжителство без брак 829 489 340
25-29 Общо 4 781 3 647 1 134
Не в брак (не в съжителство) 2 473 1 888 585
В брак 1 075 904 171
В съжителство без брак 1 233 855 378
30-34 Общо 5 759 4 415 1 344
Не в брак (не в съжителство) 2 158 1 591 567
В брак 2 250 1 921 329
В съжителство без брак 1 351 903 448
35-39 Общо 6 771 5 200 1 571
Не в брак (не в съжителство) 1 980 1 359 621
В брак 3 501 2 934 567
В съжителство без брак 1 290 907 383
40-44 Общо 6 684 5 025 1 659
Не в брак (не в съжителство) 1 692 1 059 633
В брак 4 132 3 392 740
В съжителство без брак 860 574 286
45-49 Общо 6 241 4 577 1 664
Не в брак (не в съжителство) 1 534 948 586
В брак 4 150 3 263 887
В съжителство без брак 557 366 191
50-54 Общо 6 463 4 515 1 948
Не в брак (не в съжителство) 1 597 967 630
В брак 4 450 3 281 1 169
В съжителство без брак 416 267 149
55-59 Общо 7 689 5 080 2 609
Не в брак (не в съжителство) 1 971 1 177 794
В брак 5 401 3 726 1 675
В съжителство без брак 317 177 140
60-64 Общо 9 741 5 518 4 223
Не в брак (не в съжителство) 2 623 1 385 1 238
В брак 6 825 3 999 2 826
В съжителство без брак 293 134 159
65-69 Общо 7 573 3 519 4 054
Не в брак (не в съжителство) 2 461 1 166 1 295
В брак 4 957 2 309 2 648
В съжителство без брак 155 44 111
70-74 Общо 6 159 2 575 3 584
Не в брак (не в съжителство) 2 544 1 136 1 408
В брак 3 531 1 411 2 120
В съжителство без брак 84 28 56
75-79 Общо 5 699 2 143 3 556
Не в брак (не в съжителство) 3 026 1 139 1 887
В брак 2 627 990 1 637
В съжителство без брак 46 14 32
80-84 Общо 3 985 1 382 2 603
Не в брак (не в съжителство) 2 686 960 1 726
В брак 1 284 414 870
В съжителство без брак 15 8 7
85+ Общо 2 295 776 1 519
Не в брак (не в съжителство) 1 883 643 1 240
В брак 406 132 274
В съжителство без брак 6 1 5