Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

90619 15636 80593 90619 15636
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 186 848 110 173 76 675
Не в брак (не в съжителство) 90 619 52 350 38 269
В брак 80 593 49 397 31 196
В съжителство без брак 15 636 8 426 7 210
Под 15 Общо 25 029 15 230 9 799
Не в брак (не в съжителство) 25 020 15 226 9 794
В брак - - -
В съжителство без брак 9 4 5
15-19 Общо 10 120 6 330 3 790
Не в брак (не в съжителство) 9 619 6 176 3 443
В брак 36 13 23
В съжителство без брак 465 141 324
20-24 Общо 9 424 5 861 3 563
Не в брак (не в съжителство) 6 996 4 625 2 371
В брак 750 463 287
В съжителство без брак 1 678 773 905
25-29 Общо 10 118 6 630 3 488
Не в брак (не в съжителство) 5 236 3 638 1 598
В брак 2 298 1 589 709
В съжителство без брак 2 584 1 403 1 181
30-34 Общо 11 523 7 862 3 661
Не в брак (не в съжителство) 3 907 2 717 1 190
В брак 4 610 3 436 1 174
В съжителство без брак 3 006 1 709 1 297
35-39 Общо 13 077 9 019 4 058
Не в брак (не в съжителство) 3 573 2 358 1 215
В брак 7 002 5 215 1 787
В съжителство без брак 2 502 1 446 1 056
40-44 Общо 13 661 9 199 4 462
Не в брак (не в съжителство) 3 266 2 023 1 243
В брак 8 666 6 179 2 487
В съжителство без брак 1 729 997 732
45-49 Общо 12 764 8 474 4 290
Не в брак (не в съжителство) 3 018 1 789 1 229
В брак 8 604 6 026 2 578
В съжителство без брак 1 142 659 483
50-54 Общо 13 255 8 604 4 651
Не в брак (не в съжителство) 3 175 1 812 1 363
В брак 9 211 6 281 2 930
В съжителство без брак 869 511 358
55-59 Общо 13 606 8 256 5 350
Не в брак (не в съжителство) 3 375 1 814 1 561
В брак 9 593 6 082 3 511
В съжителство без брак 638 360 278
60-64 Общо 15 370 8 251 7 119
Не в брак (не в съжителство) 4 295 2 157 2 138
В брак 10 594 5 860 4 734
В съжителство без брак 481 234 247
65-69 Общо 11 759 5 490 6 269
Не в брак (не в съжителство) 4 068 1 877 2 191
В брак 7 450 3 526 3 924
В съжителство без брак 241 87 154
70-74 Общо 9 537 4 023 5 514
Не в брак (не в съжителство) 4 045 1 742 2 303
В брак 5 337 2 226 3 111
В съжителство без брак 155 55 100
75-79 Общо 8 748 3 516 5 232
Не в брак (не в съжителство) 4 681 1 941 2 740
В брак 3 992 1 546 2 446
В съжителство без брак 75 29 46
80-84 Общо 5 634 2 261 3 373
Не в брак (не в съжителство) 3 701 1 510 2 191
В брак 1 883 735 1 148
В съжителство без брак 50 16 34
85+ Общо 3 223 1 167 2 056
Не в брак (не в съжителство) 2 644 945 1 699
В брак 567 220 347
В съжителство без брак 12 2 10