Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

130892 21940 105662 130892 21940
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 258 494 179 200 79 294
Не в брак (не в съжителство) 130 892 91 582 39 310
В брак 105 662 74 068 31 594
В съжителство без брак 21 940 13 550 8 390
Под 15 Общо 30 140 20 664 9 476
Не в брак (не в съжителство) 30 120 20 659 9 461
В брак - - -
В съжителство без брак 20 5 15
15-19 Общо 14 036 10 535 3 501
Не в брак (не в съжителство) 13 455 10 307 3 148
В брак 35 23 12
В съжителство без брак 546 205 341
20-24 Общо 23 350 19 793 3 557
Не в брак (не в съжителство) 20 175 17 779 2 396
В брак 811 639 172
В съжителство без брак 2 364 1 375 989
25-29 Общо 15 245 11 814 3 431
Не в брак (не в съжителство) 8 425 6 788 1 637
В брак 3 086 2 613 473
В съжителство без брак 3 734 2 413 1 321
30-34 Общо 16 379 12 436 3 943
Не в брак (не в съжителство) 5 846 4 484 1 362
В брак 6 214 5 193 1 021
В съжителство без брак 4 319 2 759 1 560
35-39 Общо 16 957 12 808 4 149
Не в брак (не в съжителство) 4 838 3 513 1 325
В брак 8 594 7 019 1 575
В съжителство без брак 3 525 2 276 1 249
40-44 Общо 16 096 11 953 4 143
Не в брак (не в съжителство) 4 098 2 899 1 199
В брак 9 763 7 613 2 150
В съжителство без брак 2 235 1 441 794
45-49 Общо 16 445 11 997 4 448
Не в брак (не в съжителство) 3 816 2 602 1 214
В брак 11 072 8 409 2 663
В съжителство без брак 1 557 986 571
50-54 Общо 17 942 12 989 4 953
Не в брак (не в съжителство) 4 142 2 737 1 405
В брак 12 561 9 447 3 114
В съжителство без брак 1 239 805 434
55-59 Общо 19 377 13 555 5 822
Не в брак (не в съжителство) 4 933 3 226 1 707
В брак 13 457 9 734 3 723
В съжителство без брак 987 595 392
60-64 Общо 20 415 13 238 7 177
Не в брак (не в съжителство) 5 748 3 525 2 223
В брак 13 953 9 336 4 617
В съжителство без брак 714 377 337
65-69 Общо 16 509 9 451 7 058
Не в брак (не в съжителство) 5 662 3 151 2 511
В брак 10 489 6 122 4 367
В съжителство без брак 358 178 180
70-74 Общо 12 797 6 735 6 062
Не в брак (не в съжителство) 5 443 2 877 2 566
В брак 7 197 3 798 3 399
В съжителство без брак 157 60 97
75-79 Общо 11 594 5 697 5 897
Не в брак (не в съжителство) 6 148 3 046 3 102
В брак 5 332 2 605 2 727
В съжителство без брак 114 46 68
80-84 Общо 7 119 3 558 3 561
Не в брак (не в съжителство) 4 730 2 390 2 340
В брак 2 335 1 145 1 190
В съжителство без брак 54 23 31
85+ Общо 4 093 1 977 2 116
Не в брак (не в съжителство) 3 313 1 599 1 714
В брак 763 372 391
В съжителство без брак 17 6 11