Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

7355 1196 7668 7355 1196 7668
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 16 219 10 552 5 667
Не в брак (не в съжителство) 7 355 4 625 2 730
В брак 7 668 5 281 2 387
В съжителство без брак 1 196 646 550
Под 15 Общо 1 997 1 314 683
Не в брак (не в съжителство) 1 995 1 314 681
В брак - - -
В съжителство без брак 2 - 2
15-19 Общо 836 591 245
Не в брак (не в съжителство) 759 554 205
В брак 6 3 3
В съжителство без брак 71 34 37
20-24 Общо 797 548 249
Не в брак (не в съжителство) 565 418 147
В брак 62 46 16
В съжителство без брак 170 84 86
25-29 Общо 835 600 235
Не в брак (не в съжителство) 377 280 97
В брак 219 180 39
В съжителство без брак 239 140 99
30-34 Общо 964 739 225
Не в брак (не в съжителство) 303 237 66
В брак 451 385 66
В съжителство без брак 210 117 93
35-39 Общо 992 719 273
Не в брак (не в съжителство) 234 139 95
В брак 586 482 104
В съжителство без брак 172 98 74
40-44 Общо 990 735 255
Не в брак (не в съжителство) 204 136 68
В брак 693 549 144
В съжителство без брак 93 50 43
45-49 Общо 1 185 855 330
Не в брак (не в съжителство) 227 133 94
В брак 890 683 207
В съжителство без брак 68 39 29
50-54 Общо 1 306 916 390
Не в брак (не в съжителство) 276 155 121
В брак 976 731 245
В съжителство без брак 54 30 24
55-59 Общо 1 367 945 422
Не в брак (не в съжителство) 297 182 115
В брак 1 023 738 285
В съжителство без брак 47 25 22
60-64 Общо 1 225 744 481
Не в брак (не в съжителство) 347 209 138
В брак 853 524 329
В съжителство без брак 25 11 14
65-69 Общо 963 503 460
Не в брак (не в съжителство) 326 167 159
В брак 611 326 285
В съжителство без брак 26 10 16
70-74 Общо 981 502 479
Не в брак (не в съжителство) 370 181 189
В брак 601 316 285
В съжителство без брак 10 5 5
75-79 Общо 944 458 486
Не в брак (не в съжителство) 484 247 237
В брак 453 208 245
В съжителство без брак 7 3 4
80-84 Общо 579 273 306
Не в брак (не в съжителство) 388 188 200
В брак 190 85 105
В съжителство без брак 1 - 1
85+ Общо 258 110 148
Не в брак (не в съжителство) 203 85 118
В брак 54 25 29
В съжителство без брак 1 - 1