Население на 7 и повече години по местоживеене и образование
Област:Ямбол Община:Елхово

Изберете област Изберете община
 
Местоживеене Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено начално Никога не посещавали училище Дете
Общо 15 327 1 571 5 983 5 002 1 755 823 169 24
В градовете 9 968 1 417 4 676 2 560 803 441 57 14
В селата 5 359 154 1 307 2 442 952 382 112 10