Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Бургас

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 370 544 35 087 35 358 48 563 58 701 51 610 53 262 45 110 29 871 12 982
Българска 298 128 24 044 25 362 36 421 46 906 41 659 44 834 39 680 27 085 12 137
Турска 49 354 5 693 6 309 8 079 8 440 7 239 6 328 4 287 2 285 694
Ромска 18 424 4 173 3 392 3 633 2 804 2 103 1 351 657 253 58
Друга 2 632 113 133 222 382 447 625 414 212 84
Не се самоопределя 2 006 1 064 162 208 169 162 124 72 36 9
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.