Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Благоевград

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 283 556 24 758 28 487 40 397 40 352 42 213 41 804 33 077 23 427 9 041
Българска 251 097 20 031 23 868 34 936 35 703 37 759 37 747 30 686 21 884 8 483
Турска 17 027 1 795 2 228 2 735 2 408 2 562 2 337 1 496 1 051 415
Ромска 9 739 1 931 1 762 1 873 1 563 1 130 866 411 167 36
Друга 3 080 151 383 519 343 486 533 344 245 76
Не се самоопределя 2 613 850 246 334 335 276 321 140 80 31
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.