Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Добрич

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 173 899 14 530 16 718 20 480 24 232 25 655 25 988 25 308 14 773 6 215
Българска 131 114 8 268 10 741 13 732 17 464 19 762 20 597 21 676 13 190 5 684
Турска 23 484 2 488 2 927 3 522 3 797 3 400 3 314 2 476 1 167 393
Ромска 15 323 2 749 2 603 2 768 2 500 2 012 1 539 804 277 71
Друга 1 609 91 85 169 201 284 364 263 102 50
Не се самоопределя 2 369 934 362 289 270 197 174 89 37 17
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.