Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Габрово

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 115 358 8 048 9 172 11 748 15 047 15 589 16 788 19 317 13 356 6 293
Българска 106 406 6 837 7 998 10 471 13 761 14 405 15 555 18 345 12 889 6 145
Турска 6 464 662 786 936 970 853 971 784 373 129
Ромска 1 305 308 270 201 189 148 105 56 24 4
Друга 533 26 30 47 59 108 118 91 45 9
Не се самоопределя 650 215 88 93 68 75 39 41 25 6
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.