Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Хасково

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 227 382 18 822 21 249 25 729 31 652 31 123 34 634 30 028 23 132 11 013
Българска 180 541 11 804 14 713 18 318 24 333 24 655 28 950 26 251 21 134 10 383
Турска 28 444 3 101 3 514 4 333 4 686 4 265 3 782 2 708 1 544 511
Ромска 15 889 3 143 2 849 2 863 2 371 1 894 1 525 851 325 68
Друга 891 23 45 70 104 167 231 141 79 31
Не се самоопределя 1 617 751 128 145 158 142 146 77 50 20
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.