Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Ямбол

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 123 062 10 741 11 725 13 350 15 532 16 641 18 876 17 149 13 483 5 565
Българска 106 884 6 707 8 797 10 547 13 346 14 880 17 548 16 359 13 204 5 496
Турска 3 600 623 598 632 562 461 378 251 76 19
Ромска 10 433 2 864 2 163 1 948 1 398 1 005 619 304 114 18
Друга 659 14 28 33 57 150 184 134 41 18
Не се самоопределя 1 486 533 139 190 169 145 147 101 48 14
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.