Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Кюстендил

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 615 9 598 10 856 12 901 17 144 18 572 19 979 20 158 14 551 6 856
Българска 121 351 7 624 9 413 11 326 15 628 17 375 19 109 19 698 14 363 6 815
Турска 105 4 15 15 19 27 16 8 - ..
Ромска 8 305 1 548 1 401 1 514 1 426 1 085 755 391 151 34
Друга 354 10 16 27 51 70 89 52 33 6
Не се самоопределя 500 412 11 19 20 15 10 9 4 -
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.