Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Кърджали

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 781 11 382 13 243 17 133 19 071 18 980 19 826 15 400 11 554 4 192
Българска 39 519 2 706 3 471 4 058 5 489 5 875 6 778 5 469 4 050 1 623
Турска 86 527 7 716 9 115 12 341 12 868 12 486 12 516 9 636 7 338 2 511
Ромска 1 296 309 283 277 179 124 81 31 8 4
Друга 753 36 63 76 118 143 152 91 54 20
Не се самоопределя 2 686 615 311 381 417 352 299 173 104 34
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.