Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Ловеч

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 180 10 393 11 785 12 350 16 387 17 908 18 676 20 336 15 170 7 175
Българска 118 346 8 102 9 966 10 595 14 803 16 532 17 359 19 385 14 610 6 994
Турска 4 337 371 514 504 594 590 702 578 358 126
Ромска 5 705 1 536 1 125 1 063 783 558 354 203 67 16
Друга 911 60 88 87 120 143 172 114 96 31
Не се самоопределя 881 324 92 101 87 85 89 56 39 8
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.