Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Монтана

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 143 467 11 635 13 932 14 338 17 623 18 835 20 420 22 149 16 529 8 006
Българска 123 820 7 770 10 512 11 086 14 764 16 625 18 452 20 809 15 931 7 871
Турска 171 6 32 27 23 21 19 24 13 6
Ромска 18 228 3 372 3 314 3 137 2 746 2 061 1 765 1 211 515 107
Друга 420 11 12 28 40 72 131 61 48 17
Не се самоопределя 828 476 62 60 50 56 53 44 22 5
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.