Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Пазарджик

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 246 002 21 718 24 645 30 494 33 476 36 073 36 528 31 771 22 171 9 126
Българска 206 110 14 617 18 477 23 705 27 378 30 901 32 066 29 234 20 971 8 761
Турска 14 062 1 890 2 053 2 374 2 154 1 958 1 755 1 087 591 200
Ромска 20 350 3 630 3 599 3 762 3 330 2 535 1 991 1 060 375 68
Друга 2 123 141 171 236 281 386 427 253 159 69
Не се самоопределя 3 357 1 440 345 417 333 293 289 137 75 28
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.