Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Пловдив

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 620 373 53 550 55 995 82 147 92 189 86 174 87 191 79 157 57 629 26 341
Българска 540 303 39 679 44 104 67 947 79 920 75 646 78 529 73 946 55 085 25 447
Турска 40 255 4 981 5 609 7 447 6 415 5 924 4 871 2 994 1 514 500
Ромска 30 202 6 373 5 472 5 505 4 778 3 535 2 579 1 366 518 76
Друга 3 985 118 247 564 520 584 770 555 373 254
Не се самоопределя 5 628 2 399 563 684 556 485 442 296 139 64
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.