Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Перник

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 125 422 9 099 9 947 13 448 17 538 17 940 19 216 18 147 13 795 6 292
Българска 120 929 8 215 9 277 12 685 16 828 17 334 18 754 17 885 13 682 6 269
Турска 231 10 23 39 67 45 37 7 .. -
Ромска 3 560 679 614 666 565 481 313 167 63 12
Друга 259 .. 5 18 35 41 77 45 28 8
Не се самоопределя 443 193 28 40 43 39 35 43 19 ..
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.