Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Плевен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 240 265 19 162 22 006 24 865 30 591 32 217 35 534 37 528 25 927 12 435
Българска 219 612 15 050 18 718 21 660 27 777 29 927 33 340 35 862 25 071 12 207
Турска 8 666 846 1 109 1 174 1 238 1 082 1 233 1 158 644 182
Ромска 9 961 2 581 2 070 1 802 1 389 978 633 352 131 25
Друга 826 24 22 114 103 138 247 101 61 16
Не се самоопределя 1 200 661 87 115 84 92 81 55 20 5
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.