Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Разград

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 114 475 9 476 12 107 12 995 15 617 17 240 17 162 16 371 9 757 3 750
Българска 49 229 3 208 4 246 4 610 6 027 7 475 7 939 8 004 5 412 2 308
Турска 57 261 4 735 6 559 7 140 8 447 8 781 8 313 7 797 4 122 1 367
Ромска 5 719 971 1 015 968 858 684 630 387 164 42
Друга 702 60 82 83 100 108 145 83 28 13
Не се самоопределя 1 564 502 205 194 185 192 135 100 31 20
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.