Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Русе

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 216 612 16 252 18 595 26 134 29 961 30 409 31 819 32 465 21 378 9 599
Българска 176 413 11 742 13 775 19 956 23 858 24 644 26 227 28 107 19 243 8 861
Турска 28 658 2 449 3 147 4 358 4 463 4 295 4 205 3 416 1 727 598
Ромска 8 615 1 452 1 477 1 516 1 275 1 094 943 587 225 46
Друга 1 869 86 118 179 273 274 364 322 161 92
Не се самоопределя 1 057 523 78 125 92 102 80 33 22 ..
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.