Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Софийска

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 230 781 19 410 21 935 25 749 31 806 32 941 33 004 32 047 23 308 10 581
Българска 210 974 14 969 18 452 22 163 28 860 30 590 31 394 31 179 22 907 10 460
Турска 422 38 39 77 97 70 55 35 6 5
Ромска 17 079 3 647 3 236 3 261 2 591 2 015 1 301 659 295 74
Друга 646 24 36 54 90 141 152 93 38 18
Не се самоопределя 1 660 732 172 194 168 125 102 81 62 24
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.