Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Шумен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 167 952 14 717 17 135 21 584 23 896 23 764 23 678 22 558 14 534 6 086
Българска 99 446 6 696 8 233 11 468 13 522 14 085 14 961 15 090 10 625 4 766
Турска 50 878 4 637 6 167 7 200 7 939 7 552 6 757 6 117 3 341 1 168
Ромска 13 847 2 596 2 336 2 401 1 941 1 674 1 462 978 387 72
Друга 2 093 195 217 292 282 279 373 260 131 64
Не се самоопределя 1 688 593 182 223 212 174 125 113 50 16
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.