Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Силистра

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 111 590 9 190 10 717 12 334 14 194 16 434 16 595 17 890 10 380 3 856
Българска 64 050 3 514 4 963 5 755 7 408 9 572 10 122 12 123 7 612 2 981
Турска 40 272 3 965 4 637 5 344 5 808 5 993 5 748 5 369 2 591 817
Ромска 5 697 1 326 987 1 060 791 682 488 246 96 21
Друга 974 78 70 122 140 137 198 124 73 32
Не се самоопределя 597 307 60 53 47 50 39 28 8 5
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.