Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Сливен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 173 206 18 012 18 744 20 877 23 311 23 378 24 999 22 074 15 469 6 342
Българска 132 697 9 899 11 742 14 220 17 423 18 492 21 058 19 602 14 279 5 982
Турска 16 784 2 096 2 549 2 784 2 669 2 372 2 127 1 290 697 200
Ромска 20 478 5 092 4 179 3 573 2 887 2 113 1 430 851 288 65
Друга 1 954 101 159 198 246 338 335 298 190 89
Не се самоопределя 1 293 824 115 102 86 63 49 33 15 6
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.