Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Смолян

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 95 175 6 541 8 091 11 207 12 549 14 593 16 869 13 113 8 619 3 593
Българска 86 847 5 730 7 328 10 144 11 417 13 319 15 422 12 168 7 932 3 387
Турска 4 696 326 403 616 644 735 896 542 408 126
Ромска 448 123 86 84 61 42 29 11 10 ..
Друга 1 826 144 127 206 252 293 345 244 171 44
Не се самоопределя 1 358 218 147 157 175 204 177 148 98 34
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.