Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: София

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 1 178 331 97 723 96 855 204 122 205 547 154 008 153 724 135 187 83 070 48 095
Българска 1 136 433 90 064 91 839 196 138 198 370 148 414 149 470 132 801 81 807 47 530
Турска 6 526 512 696 2 105 1 471 925 516 186 87 28
Ромска 18 284 3 497 3 304 3 577 3 139 2 221 1 636 699 174 37
Друга 9 848 427 526 1 296 1 667 1 787 1 670 1 196 845 434
Не се самоопределя 7 240 3 223 490 1 006 900 661 432 305 157 66
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.