Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Стара Загора

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 308 106 26 639 28 492 35 853 44 011 42 185 45 161 42 021 30 255 13 489
Българска 265 618 18 204 21 757 28 498 37 810 37 199 40 822 39 264 28 945 13 119
Турска 15 035 1 955 2 036 2 582 2 245 2 054 1 866 1 350 729 218
Ромска 24 018 5 291 4 498 4 467 3 615 2 526 2 033 1 113 397 78
Друга 1 715 59 95 209 219 301 365 234 163 70
Не се самоопределя 1 720 1 130 106 97 122 105 75 60 21 4
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.