Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Търговище

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 106 800 9 096 11 079 12 169 14 529 15 420 15 525 14 944 9 960 4 078
Българска 58 371 3 606 4 931 5 428 7 345 8 572 9 019 9 584 6 852 3 034
Турска 38 231 3 461 4 560 5 099 5 744 5 613 5 366 4 637 2 806 945
Ромска 7 767 1 410 1 352 1 342 1 119 932 826 522 211 53
Друга 959 90 78 121 140 163 167 115 59 26
Не се самоопределя 1 472 529 158 179 181 140 147 86 32 20
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.