Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Варна

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 424 893 38 834 38 311 61 834 70 993 57 915 56 901 52 022 33 320 14 763
Българска 371 048 30 744 31 178 52 670 62 301 50 556 50 667 47 607 31 294 14 031
Турска 30 469 3 456 3 916 5 348 5 239 4 416 3 726 2 703 1 231 434
Ромска 13 432 2 736 2 340 2 504 2 067 1 647 1 204 647 240 47
Друга 5 638 367 444 723 847 857 947 817 430 206
Не се самоопределя 4 306 1 531 433 589 539 439 357 248 125 45
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.