Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Видин

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 95 126 7 194 8 274 8 522 11 749 12 150 13 328 16 498 11 399 6 012
Българска 86 802 5 344 6 950 7 159 10 621 11 179 12 531 15 908 11 165 5 945
Турска 85 4 5 12 16 9 10 13 10 6
Ромска 7 282 1 481 1 285 1 295 1 055 854 664 463 158 27
Друга 466 10 14 28 43 79 99 99 63 31
Не се самоопределя 491 355 20 28 14 29 24 15 .. ..
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.