Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Враца

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 163 035 12 863 16 049 16 698 21 551 23 503 23 742 24 243 16 406 7 980
Българска 151 183 10 331 14 140 14 822 19 800 22 141 22 561 23 493 16 019 7 876
Турска 565 55 67 68 75 77 78 86 48 11
Ромска 10 082 2 011 1 776 1 722 1 559 1 157 924 576 288 69
Друга 434 6 9 37 43 88 134 62 38 17
Не се самоопределя 771 460 57 49 74 40 45 26 13 7
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.