Население по местоживеене, възраст и етническа група1
Област: Велико Търново

  Изберете област  
 
 
Етническа група Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 233 992 16 805 21 076 33 968 30 132 29 847 34 118 34 406 23 026 10 614
Българска 211 353 13 422 17 753 30 199 26 922 27 020 31 196 32 398 22 082 10 361
Турска 15 709 1 844 2 288 2 711 2 245 2 098 2 132 1 499 694 198
Ромска 3 875 739 723 660 593 433 365 230 110 22
Друга 1 145 50 75 157 151 164 280 171 87 10
Не се самоопределя 1 910 750 237 241 221 132 145 108 53 23
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.