Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Бургас

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 367 254 34 496 34 920 48 097 58 240 51 229 52 882 44 813 29 693 12 884
Български 294 540 23 450 24 908 35 842 46 431 41 211 44 363 39 422 26 879 12 034
Турски 51 351 6 084 6 654 8 495 8 725 7 476 6 539 4 345 2 325 708
Ромски 16 639 3 785 3 057 3 268 2 547 1 917 1 203 578 232 52
Арменски 434 20 20 36 52 53 94 70 54 35
Еврейски 4 - - .. - - .. - - ..
Влашки 47 .. 6 8 6 9 5 7 5 -
Руски 1 182 41 53 163 169 228 318 123 75 12
Татарски .. - - - - - .. - - -
Арабски 41 .. 4 .. 6 16 6 .. 4 -
Гръцки 162 4 13 9 23 15 25 30 23 20
Македонски 27 - - 8 4 4 5 3 3 -
Румънски 65 9 12 4 12 4 7 12 5 -
Украински 152 6 6 21 30 33 30 15 9 ..
Друг 744 28 47 55 95 132 189 144 45 9
Не се самоопределя 1 865 1 067 140 185 140 131 96 62 34 10
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.