Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Благоевград

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 285 955 24 875 28 777 40 833 40 781 42 719 42 103 33 267 23 546 9 054
Български 269 216 21 983 26 261 37 992 38 463 40 563 40 134 32 128 22 896 8 796
Турски 6 522 607 853 1 009 939 998 936 612 386 182
Ромски 7 062 1 509 1 310 1 353 1 078 791 596 279 117 29
Арменски 23 - 5 4 3 5 .. 3 .. -
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки .. - - .. - - - - - -
Руски 561 7 101 107 54 121 129 25 13 4
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 8 - - .. .. 4 .. - - -
Гръцки 67 .. - 6 7 8 17 11 10 6
Македонски 561 15 28 42 56 83 117 112 78 30
Румънски 32 - 3 21 5 .. - .. - -
Украински 57 .. 7 11 8 14 11 3 .. -
Друг 432 7 107 150 36 47 45 29 10 ..
Не се самоопределя 1 413 744 102 135 131 84 115 63 33 6
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.