Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Добрич

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 172 784 14 342 16 555 20 357 24 058 25 520 25 872 25 197 14 704 6 179
Български 129 615 8 081 10 531 13 548 17 237 19 569 20 410 21 506 13 094 5 639
Турски 29 642 3 566 3 989 4 611 4 830 4 213 3 896 2 830 1 284 423
Ромски 9 512 1 680 1 609 1 721 1 533 1 241 1 015 498 169 46
Арменски 55 .. .. 4 3 5 14 6 10 11
Еврейски .. - - - .. - - - - -
Влашки .. - - .. - - - - - -
Руски 421 14 20 50 68 75 114 51 21 8
Татарски 536 19 31 56 65 86 115 93 46 25
Арабски .. - - - - .. - - - -
Гръцки 17 - - - .. 3 6 3 3 -
Македонски 5 - - .. - - 3 .. - -
Румънски 526 93 63 95 75 79 63 36 15 7
Украински 57 3 3 6 10 11 11 9 .. 3
Друг 318 8 7 18 27 63 90 86 18 ..
Не се самоопределя 2 076 877 301 246 207 173 135 78 43 16
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.