Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Габрово

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 114 735 7 943 9 097 11 677 14 959 15 504 16 716 19 253 13 322 6 264
Български 105 898 6 762 7 955 10 438 13 725 14 333 15 470 18 258 12 847 6 110
Турски 6 504 666 791 935 958 853 984 796 387 134
Ромски 1 165 282 248 168 161 134 96 51 21 4
Арменски 11 - .. .. - .. 5 - .. ..
Еврейски .. .. - - - - - - - -
Влашки 25 - 6 6 4 .. 6 .. - -
Руски 255 5 7 30 26 58 69 35 21 4
Татарски .. - - .. - - .. - - -
Арабски 3 - - - - 3 - - - -
Гръцки 34 - - - .. 4 5 10 12 ..
Македонски 3 - - - .. - - .. .. -
Румънски 4 - - - .. - .. .. - -
Украински 37 3 .. 4 3 8 6 4 7 -
Друг 204 9 7 11 19 48 46 54 7 3
Не се самоопределя 589 215 80 83 59 60 27 41 17 7
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.