Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Хасково

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 225 894 18 535 21 083 25 530 31 487 30 921 34 493 29 865 23 032 10 948
Български 179 433 11 600 14 585 18 171 24 205 24 498 28 876 26 134 21 028 10 336
Турски 28 886 3 157 3 586 4 397 4 772 4 316 3 838 2 744 1 567 509
Ромски 15 507 3 064 2 794 2 802 2 322 1 858 1 478 810 316 63
Арменски 163 9 7 6 21 11 32 42 27 8
Еврейски .. - - - - - - - .. ..
Влашки .. - - - .. - - - - -
Руски 380 .. 9 39 42 98 123 37 25 5
Татарски 5 - - - - .. 4 - - -
Арабски 5 - - - .. 3 .. - - -
Гръцки 46 - .. 3 .. 3 14 7 13 4
Македонски 7 - - .. .. .. .. .. - -
Румънски 24 - - .. 4 3 .. 6 6 ..
Украински 46 .. .. 3 8 5 12 6 9 -
Друг 166 5 9 9 23 40 34 31 7 8
Не се самоопределя 1 223 696 91 97 85 84 78 46 33 13
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.