Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Ямбол

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 122 430 10 662 11 645 13 263 15 467 16 562 18 778 17 081 13 427 5 545
Български 106 091 6 630 8 705 10 438 13 267 14 767 17 431 16 264 13 130 5 459
Турски 3 794 640 622 648 590 496 405 272 92 29
Ромски 10 324 2 838 2 142 1 929 1 375 998 606 301 113 22
Арменски 57 .. .. .. 5 4 7 18 9 10
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки - - - - - - - - - -
Руски 254 .. 8 30 32 72 76 20 13 ..
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 9 - - - .. .. 3 .. - -
Гръцки 15 - - .. - 3 5 .. .. 3
Македонски - - - - - - - - - -
Румънски 42 4 4 12 .. .. 4 8 6 ..
Украински 37 - .. 6 5 8 7 5 4 -
Друг 324 7 20 6 18 72 103 83 13 ..
Не се самоопределя 1 483 541 141 191 172 138 131 106 46 17
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.