Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Кюстендил

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 062 9 533 10 790 12 833 17 078 18 504 19 890 20 088 14 508 6 838
Български 121 366 7 703 9 445 11 355 15 659 17 376 19 047 19 656 14 323 6 802
Турски 109 5 14 19 20 19 16 11 5 -
Ромски 7 724 1 400 1 300 1 407 1 331 1 029 715 363 146 33
Арменски .. - - - - - - - .. -
Еврейски 8 3 .. - - .. .. - .. -
Влашки - - - - - - - - - -
Руски 173 .. 8 15 25 33 62 19 10 -
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 4 - - - .. .. - - - -
Гръцки 24 - 4 .. 3 6 .. .. 5 ..
Македонски 17 .. .. .. 4 3 .. .. .. -
Румънски 4 .. .. .. - - .. - - -
Украински 27 - .. 4 3 3 8 3 4 -
Друг 108 3 4 9 14 23 26 22 6 ..
Не се самоопределя 497 415 10 21 17 8 10 10 5 ..
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.