Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Кърджали

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 685 11 289 13 217 17 110 19 054 19 015 19 840 15 401 11 568 4 191
Български 39 984 2 700 3 522 4 109 5 585 5 980 6 879 5 485 4 085 1 639
Турски 86 743 7 692 9 150 12 375 12 883 12 542 12 540 9 688 7 358 2 515
Ромски 1 191 284 255 249 166 114 77 31 10 5
Арменски 26 - .. 3 .. .. 7 9 .. ..
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки - - - - - - - - - -
Руски 146 .. 4 21 24 39 37 14 6 -
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 4 - - .. - .. .. - - -
Гръцки 11 - .. - - .. .. .. 5 ..
Македонски .. - - - - .. - - - -
Румънски .. - - .. - .. - - - -
Украински 8 - - .. .. 3 .. .. - -
Друг 102 6 8 9 20 26 19 10 4 -
Не се самоопределя 2 467 606 275 340 374 305 277 162 99 29
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.