Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Ловеч

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 129 191 10 247 11 679 12 267 16 245 17 816 18 534 20 224 15 060 7 119
Български 119 012 8 229 10 115 10 787 14 923 16 630 17 382 19 400 14 587 6 959
Турски 3 898 312 421 454 528 541 654 520 348 120
Ромски 5 051 1 353 1 010 907 680 509 315 197 62 18
Арменски 8 - .. .. 3 .. - - - ..
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки 195 32 30 23 23 18 28 30 7 4
Руски 240 .. 9 30 19 48 80 26 24 3
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски .. - - .. - .. - - - -
Гръцки 13 - .. - - .. .. 6 .. ..
Македонски 4 - - .. 3 - - - - -
Румънски 7 - .. - .. 3 - .. - -
Украински 21 - - .. .. 5 6 .. 3 ..
Друг 97 4 3 10 14 17 25 14 7 3
Не се самоопределя 643 316 86 51 49 42 42 27 21 9
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.