Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Монтана

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 143 237 11 608 13 899 14 311 17 596 18 804 20 391 22 115 16 513 8 000
Български 125 499 8 137 10 829 11 412 15 043 16 800 18 571 20 886 15 956 7 865
Турски 274 13 37 27 34 42 32 48 29 12
Ромски 16 250 2 982 2 978 2 784 2 439 1 841 1 596 1 082 453 95
Арменски 9 .. - 3 - .. .. .. - ..
Еврейски .. - - - - .. - - - -
Влашки 7 - - - - .. .. 3 - ..
Руски 245 4 3 21 27 43 91 27 25 4
Татарски .. - - - - .. .. - - -
Арабски 5 - - - - .. .. .. - -
Гръцки 32 - .. .. .. 4 7 8 5 4
Македонски 7 - - .. .. .. - .. .. ..
Румънски .. - - - .. - - - - ..
Украински 36 .. .. .. 4 5 12 4 5 ..
Друг 108 5 3 11 8 14 29 19 14 5
Не се самоопределя 760 464 45 50 38 45 48 35 25 10
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.