Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Пазарджик

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 244 464 21 354 24 432 30 279 33 313 35 964 36 374 31 621 22 059 9 068
Български 206 415 14 461 18 395 23 771 27 442 31 070 32 200 29 301 21 015 8 760
Турски 15 430 2 141 2 310 2 640 2 416 2 155 1 876 1 120 589 183
Ромски 18 902 3 336 3 434 3 461 3 106 2 341 1 850 967 338 69
Арменски 59 - .. 4 - 8 15 17 .. 12
Еврейски .. - - - - - .. .. - -
Влашки 23 - - .. 3 - 5 9 4 ..
Руски 473 3 14 54 52 125 155 42 28 -
Татарски .. - - - - - .. - - -
Арабски 12 - .. - .. 7 .. - - -
Гръцки 45 - .. .. - 4 14 7 10 8
Македонски 29 3 .. .. 4 3 6 3 3 3
Румънски 8 - - 4 - .. .. .. - -
Украински 51 - - 5 6 11 19 5 5 -
Друг 236 6 10 12 25 43 56 50 25 9
Не се самоопределя 2 777 1 404 264 324 257 196 171 98 40 23
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.